Juhatus

Maret Merisaar-  esimees
Arvo Järvet – aseesimees (ajarvet@ut.ee)
Toomas Tenno
Jana Põldnurk
Ando Laanesoo
Elve Lode
Sven Otsmaa

Revisjonikomisjon:
Toivo Tähtjärv
Riho Karu
Arno Ilves -esimees