Liikmemaks

 

Veeühingu liikmed maksavad igal aastal liikmemaksu, mille suurus määratakse üldkoosolekul. Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt jooksva aasta 31. oktoobriks. Veeühingu auliikmeilt liikmemaksu ei nõuta. Juriidiliste liikmete liikmemaksu suurus määratakse juhatuse ja juriidiliste liikmete läbirääkimistel ning kinnitatakse üldkoosolekul.

Eesti Veeühingu liikmemaks aastas on 12.80 eurot, mittetöötavatel pensionäridel 3.20 eurot.

Liikmemaks tuleb tasuda Eesti Veeühingu arveldusarvele EE301010052030754005